Projekty Realizacje Geologiczne „ GeoGlobal „ S.C.

Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka
43-602 Jaworzno, ul. Rajska 2
NIP: 632 199 47 86, REGON : 241745130

mgr inż. Krzysztof Olszówka – tel. 600-22-11-24; inż. Karol Kuleta – tel. 668-58-53-51 e-mail: geoglobal@wp.pl

 Tagi:
geologia, geotechnika, hydrogeologia, geofizyka, hydrotechnika, melioracje, wykopy budowlane, wykopy fundamentowe, projekty geotechniczne, dokumentacje geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, projekty hydrogeologiczne, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodno-prawne, studnie głębinowe, wiercenie studni głębinowych, wykonywanie studni głębinowych, próbne pompowania, iniekcje, iniekcje doszczelniające, iniekcje niskociśnieniowe, przepusty wałowe, wały przeciwpowodziowe, nasypy ziemne, obwałowania rzeczne, piezometry, otwory obserwacyjne, przesłony przeciwfiltracyjne, przepony wodoszczelne, ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, wypełnianie pustek poeksploatacyjnych, iniekcja pustek, iniekcja pustek poeksploatacyjnych, wiercenie, wiercenia, wiercenia geotechniczne, wiercenia sznekiem, wiercenia na płuczkę, dokumentacje złóż, odwodnienie wykopów, odwadnianie wykopów, opinie geotechniczne, ekspertyzy geotechniczne, geologia Śląsk, geotechnika Śląsk, monitoring wód podziemnych, grobla, groble, groble stawów, wykonywanie studni metodą  hydrauliczno-udarową, podłoże gruntowe, geologia Katowice, geotechnika Katowice, geologia Jaworzno, geotechnika Jaworzno, geotechniczna obsługa budów, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, prg, prg geoglobal, geoglobal, Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka, wiertnictwo, wiertnictwo Śląsk, wiertnictwo Katowice, wiertnictwo Jaworzno, roboty specjalistyczne, roboty geoinżynierskie, firmy geologiczne, firmy geotechniczne, firmy geoinżynierskie, studnie, studniarstwo, studnie Śląsk, studnie świętokrzyskie, firmy geotechniczne śląska, firmy geotechniczne Katowice, firmy geotechniczne Jaworzno

 

Firma Projekty Realizacje Geologiczne "GeoGlobal" S.C. powierzone jej zadania wykonuje profesjonalnie, z należytą starannością i w wyznaczonych terminach, z jednoczesnym, indywidualnym podejściem do każdego klienta.

Zasadą firmy jest kształtowanie obopólnych korzystnych warunków współpracy, które prowadzą do budowania długoletnich więzi z klientem.

Zapraszamy do zapoznania się z profilem działalności naszej firmy.